top of page

Missie en Visie

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) heeft als missie het verbeteren van de maatschappelijke positie van Marokkaanse Nederlanders met als doel volwaardig burgerschap.

Op basis van een eigen gekozen identiteit doen Marokkaanse Nederlanders mee en tellen mee als volwaardige burgers in een inclusieve samenleving. 

We streven ernaar onze missie te realiseren door beleidsbeïnvloeding, uitvoering van projecten, voorlichten van de gemeenschap en verbinding met maatschappelijke organisaties.

 
 

 

 

Onze Activiteiten

Netwerk

Het SMN zet zich in voor een proactieve en positieve beweging door alle zelforganisaties, sleutelpersonen en geïnteresseerden te verbinden. Eigen kracht staat centraal, maar wij zijn er ook voor advies, kennisdeling & ondersteuning.

Thema's

Beleidsbeïnvloeding

De overheid worstelt al jaren met de vraag hoe de positie van Marokkaanse Nederlanders te verbeteren. Het SMN wil de overheid ondersteunen om de kwaliteit van haar beleid en dienstverlening te vergroten.

Het SMN heeft veel projecten uitgevoerd met landelijk bereik. Wij werken hierbij samen met lokale organisaties en sleutelpersonen aan thema's als Zorg & Ouderen, Inclusie & Burgerschap, Vrijheid & Veiligheid, Armoede & Schulden en Jongeren & Onderwijs. 

Een oproep een iedereen met schulden

 
 
 

Straatinterviews: Hulp bij schulden

 
 
 
bottom of page