top of page

Armoede en schulden

Armoede en schulden hebben impact op allerlei leefgebieden. Ze zijn van invloed op de gezondheid, kansen in het onderwijs en de arbeidsmarkt en ook op de veiligheid. Op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening zijn in de loop der tijd vele initiatieven van de grond gekomen, waarbij tal van professionals en vrijwilligers zich inzetten. Toegankelijkheid en toeleiding blijven echter een uitdaging als het aankomt op het bereiken van Marokkaanse Nederlanders. SMN zet daarom vol in op deze thema’s door haar deelname aan de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) en het project 'Samen erop vooruit'. We zorgen voor toeleiding naar informatie en hulp.

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

www.sameneropvooruit.nl

Verandering van binnenuit

De Alliantie Verandering van Binnenuit is een samenwerkingsverband van Movisie,  LCC+ en  de Alliantie Zelfbeschikking. Het SMN maakt deel uit van deze Alliantie. Ons doel is uiteindelijk het realiseren van gendergelijkheid en lhbti+ gelijkheid in de Nederlandse samenleving. Dit doen we op de terreinen van onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg en leefvormen.

De Alliantie Verandering van Binnenuit bestaat uit bevlogen, betrokken en ervaren medewerkers en vrijwilligers van organisaties die decennialang bezig zijn met de thema’s gender gerelateerd geweld en seksuele diversiteit.

 

Alliantie Verandering van Binnenuit

Alliantie Zelfbeschikking


 

 
 

 

 

Energietransitie

 
 

 

 

De Alliantie Inclusieve Energietransitie bestaat uit zes landelijke (koepel)organisaties van Nederlanders met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Samen met SMN zetten wij ons in om bewustwording over verduurzaming te bevorderen en energiearmoede te voorkomen of te beperken. 

Klimaatverandering is dé uitdaging van deze tijd. De energietransitie is hiervoor belangrijk. We zullen steeds minder energie van fossiele brandstoffen (gas, olie en kolen) moeten gaan gebruiken en steeds meer gebruik moeten gaan maken van hernieuwbare energiebronnen. Denk hierbij aan zonne-energie, windenergie en waterkracht. Het kabinet wil dat alle Nederlanders deze duurzame omslag kunnen gaan maken en dat er bespaard wordt op energiekosten.  

De Alliantie Inclusieve Energietransitie (AIE) bevat organisaties, netwerken en sleutelfiguren van vrijwel alle inwoners met een migratie- en vluchtelingenachtergrond, verspreid over het land. Dat betekent dat wij deze inwoners kunnen bereiken waar dat anderen vaak niet of maar moeilijk lukt. De AIE zoekt samenwerking met andere partijen en wil daarmee de verbinding leggen tussen kennis van verduurzaming en kennis van de verschillende culturen en talen. 

Alliantie Inclusieve Energietransitie

bottom of page