top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSMN

AVS introduceert een kennisbank (e-learnings en toolkit) voor schuldhulp/preventie vrijwilligers!!

Bijgewerkt op: 22 okt. 2020


De kennisbank is zeer relevant voor vrijwilligers die mensen ondersteunen richting financiële zelfredzaamheid. In de kennisbank kunnen zij interessante e-learnings volgen over relevante onderwerpen in relatie tot hun vrijwilligerswerk. Hoe vergroot je bijvoorbeeld de motivatie van de hulpvrager en welke gesprekstechnieken kun je daarbij inzetten? Ook een toolkit met handige tools die de vrijwilliger direct kan inzetten voor het nog beter ondersteunen van de hulpvrager maakt onderdeel uit van de kennisbank. Bekijk het hier: https://alliantievrijwilligeschuldhulp.nl/kennisbank/


Kennisbank

De kennisbank is een gezamenlijk product van de zes alliantiepartners: Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland, Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie, Leger des Heils, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en SchuldHulpMaatje. De kennisbank is een verzamel- en verwijsplaats geworden naar handige tools, relevante informatie en leerzame elearnings ter bevordering van vrijwilligers die ondersteunen op het gebied van schuldenpreventie en schuldhulp. De kennisbank bestaat uit drie onderdelen.


Toolkit bij schulden

De toolkit helpt vrijwilligers om samen met de hulpvrager inzicht te krijgen in diens financiële situatie aan de hand van praktische tools. Bijvoorbeeld door aan de hand van de verschillende rekentools het recht op tegemoetkomingen en kwijtscheldingen te berekenen. Of door het samen maken van een aflosplan. Verwijzingen naar praktische informatie over wet- en regelgevingen en instanties zijn daarnaast overzichtelijk op een rij gezet. Ook geeft de specifieke informatie over schulden in relatie tot laaggeletterdheid, tegemoetkomingen voor gezinnen met kinderen, en 65+ers, de vrijwilliger handvatten in de ondersteuning.


E-learnings

De kennisbank bevat momenteel 10 e-learnings over diverse onderwerpen waarop je als vrijwilliger kunt ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen aangeven van de grenzen van het vrijwilligerswerk, het vergroten van de motivatie van de hulpvrager, het inzetten van gesprekstechnieken en het herkennen van signalen van schulden of financieel misbruik. De elearnings zijn ontwikkeld door de Alliantie zelf, door één van onze partners of door andere partijen waaronder Movisie en de Zorgverzekeringslijn. De e-learnings variëren van zo’n 10 minuten tot 75 minuten en zijn vrij toegankelijk en op elk moment te doen. Door de combinatie van theorie en oefeningen zijn de e-learnings leuk en leerzaam om te doen. Coördinator Thuisadministratie Weslie over de training Motivatie en gedragsverandering “de training is heel toegankelijk, met makkelijk taalgebruik en een goede afwisseling met filmpjes en oefeningen die gedaan moeten worden. Ik denk dat vrijwilligers hier veel van op kunnen steken. Mooi dat er nu een oefenmodule is!” Programmamanager Thuisadministratie Tamar over de training rol van de vrijwilliger “Het is een mooie training, het geeft een duidelijk beeld over de mensen die je kunt tegenkomen in het veld. Ook geeft het je een goed kader waarin je als vrijwilliger jouw grenzen kunt bepalen”.


Materialen

De Kennisbank bevat tot slot de volgende handzame materialen voor lokale samenwerking: 1. Werkboek Samenwerken op het gebied van schuldhulpverlening. Zie jij als vrijwilliger of coördinator dat de schuldhulpverlening in jouw gemeente beter kan? Dat meer mensen beter geholpen kunnen worden? Wil je dit, samen met andere organisaties in de gemeente, waarmaken? Dit werkboek helpt alle partijen die betrokken zijn bij schuldhulpverlening om duurzamer met elkaar samen te werken. Met handige Tools waarmee je samen inventariseert waarom en hoe je lokaal gaat samenwerken; 2. De Gids voor lokale samenwerking met de handige rekentool Financieringsmodel, om de kosten te berekenen; 3. De flyer met informatie over de training Sturen op Zelfsturing.


56 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page