top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSMN

Brandbrief van SMN aan Minister Blok: Meer hulp voor de gestrande Nederlanders in Marokko

Afgelopen zondag zijn de eerste 300 Nederlanders die in Marokko waren achtergebleven teruggekeerd . Voor het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) is dit, net als voor vele anderen een lichtpuntje binnen een verder schrijnende situatie. Vervolgens rijst de vraag op; hoe nu verder? Wat gebeurt er voor de overige 2700 gestrande Nederlanders, waarvan er velen verstoken zijn van medicatie, hun inkomen dreigen te verliezen en /of zonder financiële middelen zitten? Wat gaat de Nederlandse overheid doen om verbetering te brengen in deze voor velen uitzichtloze situatie?

De situatie van de gestrande Nederlanders in Marokko wordt steeds zorgelijker naarmate de tijd verstrijkt en bij hen en hun familie in Nederland het zicht op enig perspectief ontbreekt. Er bereiken SMN meer en meer signalen van Nederlanders uit Marokko die niet meer over de juiste medicatie beschikken omdat de zendingen vanuit Nederland hen niet bereiken. Het geld en het geduld van velen raakt op nu zij in de Ramadanmaand gescheiden zijn van hun familie en naasten. Ook omdat een flink aantal van hen baan of bedrijf dreigt te verliezen en zij geen idee hebben in welke situatie zij zich zullen bevinden bij thuiskomst in Nederland. Daarnaast wordt volgens vele berichten de onzekerheid en angst vergroot door de gebrekkige communicatie met de ambassade en de alarmcentrale. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de volgende signalen:

  • Toen er uitzicht kwam op een door de Marokkaanse overheid toegestane repatriëringvlucht, werden ook de mensen die zich nog niet hadden geregistreerd, verzocht dit alsnog te doen. Velen van hen vernamen daarna niets meer. Anderen die zich wel al geregistreerd hadden, bleken niet meer op de lijst te staan.

  • Sommigen werden (meerdere malen) gebeld voor nadere informatie anderen hoorden niets. Veel mensen hebben lang op een bevestiging van hun vlucht en een laissez passer van het bureau moeten wachten of ontvingen dit laatste niet. Dit terwijl zij dat nodig hadden om door het land te mogen reizen en aan de Marokkaanse autoriteiten te kunnen overhandigen bij controleposten.

  • Vervolgens ontbrak het veel mensen aan informatie over hoe het vliegveld in Casablanca te bereiken is. Dit stond niet in de bevestiging en enkelen maar lang niet allen, ontvingen hierover naderhand een separate mail.

  • Over de inzet van bussen zijn velen niet op de hoogte gesteld noch van de opstapplaats en noch van het tijdstip van vertrek. Voor een aantal mensen bleek deze reis te zwaar en dit terwijl zij juist wegens hun gezondheidssituatie als urgent werden aangemerkt.

  • Daarnaast zijn er klachten over de samenstelling van de passagierslijst. Zo zou er bij een aantal mensen nooit gevraagd zijn naar hun gezondheidssituatie of andere redenen waarmee zij mogelijk in aanmerking konden komen voor de vlucht. Ook zou er niet aan de hand van medische verklaringen en/of dossiers zijn gewerkt, waardoor aan de juistheid en consistentie van de selectie wordt getwijfeld en er geruchten de ronde doen over voorkeursbehandelingen. Dit laatste lijkt bevestigd te worden door een bericht in de Volkskrant van 28 april waarin een jong stel meldt dat zij in aanmerking kwamen voor de repatriëringvlucht van de 26e , zonder dat er bij hen sprake was van een medische noodzaak. Omdat een familielid in Nederland ernstig ziek is, besloten zij toch van de mogelijkheid gebruik te maken. Over deze ontwikkelingen, die wij overigens op de voet blijven volgen, maakt SMN zich ernstig zorgen. Om die reden heeft SMN de Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Stef Blok vandaag een brandbrief geschreven waarin wij opnieuw aandringen om alles in het werk te stellen om de overige 2700 Nederlanders weer veilig en gezond thuis te krijgen. En de organisatie van volgende repatriëringvlucht te verbeteren, de mensen van de juiste documenten te voorzien en hen hierover en over andere zaken tijdig en juist te informeren. Daarnaast zou hulp en bijstand van de kant van de Nederlandse overheid gewenst zijn bij het verkrijgen van medicatie en in het geval van financiële noodsituaties.

Het SMN hoopt dat de Minister deze hulpvraag op waarde weet te schatten en hoopt op een positieve reactie!


76 weergaven0 opmerkingen
bottom of page