top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSMN

Open brief aan de Marokkaanse overheid

Marokkaanse Nederlanders en andere Nederlandse reizigers verkeren in nood!

Door het sluiten van de grenzen zijn honderden Nederlandse burgers in Marokko gestrand. Een maatregel die vele slachtoffers tot gevolg heeft. Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders roept de autoriteiten op om een einde te maken aan de schrijnende situaties en menselijk leed. Wij doen een beroep op de Marokkaanse staat om een helpende hand te bieden.

Vele families zijn uit elkaar gerukt in tijden waarin liefde en elkaars steun hard nodig is. Vaders wiens gezinnen en kinderen op zichzelf zijn aangewezen. Zwangere moeders die in stressvolle omstandigheden moeten zien te overleven. Chronisch zieken die afhankelijk zijn van specifieke zorg en medicatie. Hardwerkende vrouwen en mannen die met een eigen bedrijf of baan hun brood verdienen en wiens inkomsten gevaar lopen. Mantelzorgers die vaak als enige de verantwoordelijkheid dragen voor de zorg van hun naasten. Zij zitten noodgedwongen en verspreid over heel Marokko vast tussen vier muren. Zij hebben geen enkel zicht op verandering van hun situatie.

Ook in Nederland zijn slachtoffers. Geliefden overlijden met de wens in Marokko hun laatste rustplaats te vinden. Deze laatste wens is met hun verzekering waar zij tientallen jaren premies voor hebben betaald door dezelfde maatregelen in rook opgegaan. Door deze buitenproportionele maatregel ondervinden allen levensingrijpende gevolgen.

Waarom mogen deze burgers Marokko niet verlaten? Dat is de hamvraag die bij gedupeerden en hun naasten al wekenlang leeft. Deze vraag wordt gevoed door de repatriëringvluchten die er wél zijn geweest naar andere landen, ook naar Europese landen. Het gevoel dat er sprake is van een dubbele maatstaf en dat er onderscheid wordt gemaakt tussen leden van de Marokkaanse diaspora zorgt voor veel onbegrip en teleurstelling. Het leidt alleen tot meer vragen, wanhoop en frustraties bij de Marokkaanse Nederlanders, boven de complexe omstandigheden die al gelden in de lockdown en de angst voor het coronavirus.


De verzoeken aan de Marokkaanse autoriteiten om de gestrande reizigers helderheid te verschaffen, kregen helaas nul op rekest. Ook de Nederlandse autoriteiten, waaronder de minister van Buitenlandse Zaken, hebben zich tot Marokko gewend voor het vinden van een oplossing. Deze pogingen hebben tot op heden niet veel opgeleverd.

SMN roept de Marokkaanse autoriteiten op een eind te maken aan deze onrechtvaardige en onzekere omstandigheden en haar verantwoordelijkheid te nemen de gescheiden families te herenigen om hun leed in deze zware tijden te verzachten.

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, namens de gestrande Nederlandse burgers in Marokko.

28 weergaven0 opmerkingen

תגובות


bottom of page