top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSMN

Undercover operaties in moskeeën zijn een grof schandaal

De door de overheid geïnitieerde geheime infiltraties in Nederlandse moskeeën heeft tot een enorme schok geleid binnen de Nederlandse moslimgemeenschap. Voor zover bekend zijn met name moskeeën met een Marokkaans karakter doelwit van jarenlange undercover operaties in opdracht van gemeenten. Dit schokkende verhaal is dit weekend onthuld door het NRC.


De deelnemende gemeenten maken zich schuldig aan etnisch en religieus profileren van onschuldige burgers. De overheid waant zich ondanks de vele onopgeloste zaken rondom etnisch profileren zoals het toeslagenschandaal, toch vrij genoeg om door te gaan op deze voet van structureel wantrouwen naar moslims in het algemeen en Marokkaanse Nederlanders in het bijzonder.


Sinds jaar en dag werkt het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) op coöperatieve wijze aan maatschappelijke vraagstukken. Op basis van vertrouwen staan we in verbinding met de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap enerzijds en met landelijke en lokale overheden anderzijds. Zo hebben we met het ministerie van SZW, het ministerie van JenV en in het bijzonder NCTV in he verleden ons ingezet voor de veiligheid in en rondom moskeeën. Verschillende vertegenwoordigers vanuit de moslimgemeenschap droegen ook bij aan dialoog voor de veiligheid van moskeegangers. Met de NRC-onthulling dat de overheid ondertussen in het geniep geheime observaties binnen gebedshuizen uitvoert, is het opgebouwde vertrouwen enorm geschaad. Ook is de scheiding van kerk en staat hiermee in het geding gekomen.


Het SMN betreurt deze vertrouwensbreuk. Hierdoor brokkelen de samenwerkingsrelaties tussen overheden en de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap verder af. Wij vrezen dat deze praktijken nog meer wantrouwen tussen burger en overheid zullen voeden. Hoewel het SMN zich blijft inzetten om precies deze kloof te dichten, eisen wij van alle betrokken partijen opheldering. Burgers hebben recht op transparantie inzake de beweegredenen, de uitgevoerde acties en de registraties van de geheime operaties in gebedshuizen.386 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page